Ziekte

1 dag

Als je 1 dag ziek bent, hoef je geen formulieren te laten invullen.


Je verwittigt de directeur/het secretariaat van je afdeling voor het 1e lesuur.

Je mag de woonst enkel om medische redenen verlaten (vraag steeds een attest!).

     

2 dagen of meer

Je verwittigt de directeur/het secretariaat van je afdeling voor het 1e lesuur.

Je laat door de arts een pers16 en een medisch attest voor Certimed invullen.

De Pers16 bezorg je zo vlug mogelijk aan de school (bij voorkeur via mail). Het medisch attest voor Certimed stuur je direct op naar het adres vermeld op het document of mail je naar: onderwijs@certimed.be (bij voorkeur). Het is belangrijk dat de school vlug op de hoogte is van de periode die je afwezig zal zijn (in functie van eventuele vervangingen).
 
 

Indien je ziekte verlengd wordt, zorg je voor nieuw ingevulde documenten.

   

Vroeger genezen

Het kan gebeuren dat je toch vroeger terug kan komen werken, dan er op je doktersattest vermeld stond.

Verwittig de directie/het secretariaat hiervan de dag vooraf, want bij vervroegde vrijwillige indiensttreding moet de controledienst (Certimed) op de hoogte gebracht worden. Dit is o.a. zeer belangrijk voor de verzekering (tijdens je periode van ziekte ben je niet verzekerd voor ongeval naar en van het werk).

broederscholen logo
adres
Broederschool cabro
Nieuwstraat 91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00