Arbeidsongeval

Je bent als personeelslid verzekerd voor lichamelijke letsels opgelopen bij een ongeval tijdens de uitoefening van je ambt of op weg naar of van het werk.

Als dit gebeurt moet er een dossier opgesteld worden (dit gebeurt door Cabro of de plaatselijke personeelsverantwoordelijke).

Belangrijk is dat de dokter die de eerste zorgen verstrekt een ‘doktersattest model B’ invult, met vermelding van de lichamelijke letsels die opgelopen zijn.

Indien je niet kunt werken wegens het arbeidsongeval laat je  een ‘medisch attest Medex’ invullen en dat stuur je op naar het adres vermeld bovenaan op het attest. (neem best eerst een kopie)

Zorg steeds voor bewijsstukken (een getuigenverklaring, aanrijdingsformulier, proces-verbaal van de politie…)

Documenten bij een arbeidsongeval zijn niet dezelfde documenten als bij afwezigheid wegens ziekte!

broederscholen logo
adres
Broederschool cabro
Nieuwstraat 91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00